18.01.2018

CPP KUCELIN

Zapraszamy do składania ofert dotyczacych opracowania projektu oraz budowy Częstochowskiego Parku Przedsiębiorczości KUCELIN. Będzie to zespół hal produkcyjno-magazynowych umiejscowiony na ponad 3-hektarowej działce na południowo-wschodnich obrzeżach Częstochowy. Oprócz powierzchni magazynowych kompleks będzie dysponował częścią socjalno-biurową, instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i parkingami.

UWAGA
Przedłużono termin składania ofert do dnia 12.03.2018 r.
do godz.16:00 (szczegóły w zakładce „Zmiany
w specyfikacji Warunków Przetargu”)

Operator ARP sp. z o.o.
ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, z elementami negocjacji
na wybór Wykonawcy zamierzenia inwestycyjnego pt.:

„Opracowanie projektu oraz budowa Częstochowskiego Parku Przedsiębiorczości Kucelin w postaci zespołu hal produkcyjno-magazynowych z częścią socjalno-biurową, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i parkingami na działkach nr 9/42, 9/43, 9/2 obr. 302, przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie.”

Przetarg i negocjacje zostaną przeprowadzone wg Specyfikacji Warunków Przetargu zamieszczonej na stronie: www.operatorarp.pl

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 12 marca 2018 roku do godz. 16:00 na adres:

  • Operator ARP sp. z o.o.
  • ul. Świętojerska 5/7
  • 00-236 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi 13 marca 2018 roku o godz. 12:00.

Szczegóły dotyczące sporządzenia oferty: jej zawartości (w tym załączników i oświadczeń), sposobu przygotowania i trybu złożenia, otwarcia i oceny a także wysokości i wniesienia wadium zawarte są w Specyfikacji Warunków Przetargu zamieszczonej na stronie: www.operatorarp.pl.

Osoby do kontaktu:

Jakub Kowaleczko – e-mail: jkowaleczko@operatorarp.pl; tel. 22 35 85 500
Kamil Lędziakowski – e-mail: kledziakowski@operatorarp.pl; tel. 664 052 272

Inwestor zastrzega sobie prawo wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przejdź do pobrania Specyfikacji Warunków Przetargu
Przejdź do pobrania Formularza oferty
Przejdź do pobrania załączników do Specyfikacji Warunków Przetargu
Przejdź do pobrania Wzoru Umowy
Przejdź do pobrania Warunków Technicznych
Przejdź do pytań i odpowiedzi
Zmiany w Specyfikacji Warunków Przetargu

Dokumenty do pobrania:
Mapa geotechniczna
Opinia geotechniczna
Służebności
Warunki przyłączeniowe

 

Protokół Komisji Przetargowej (13.03.2018 r.)

zdjęcie
zdjęcie

Inne aktualności

  • SPEED BUSINESS MEETING & BUSINESS MIXER
  • KONGRES 590
Zobacz wszystkie