Nieruchomość kolejowa zabudowana budynkami w Raciborzu

Lokalizacja

Wschodnia części miasta, dobrze skomunikowana z drogą krajową nr 45. Sąsiedztwo terenów zabudowy magazynowo – produkcyjnej, terenów kolejowych a także kanału Ulga - odgałęzienia Odry.

Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana, częściowo ogrodzona. Najważniejszym obiektem na nieruchomości jest budynek socjalno-biurowy o powierzchni użytkowej 840 m2, wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, odgromową i centralne ogrzewanie z kotła na węgiel. Przez teren nieruchomości przebiegają sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociąg, gazociąg, sieć teletechniczna, eNN, eWN oraz sieć centralnego ogrzewania.

Powierzchnia:

20 425 m²

Powierzchnia zabudowy:

840 m²

Przeznaczenie

Znaczna część nieruchomości znajduje się na obszarze objętym uchwalonym MPZP. Dopuszcza on usytuowanie obiektów produkcyjnych, magazynów
i składów. Pozostałą część nieruchomości stanowią tereny komunikacji kolejowej

Sprawdź szczegółowe informacje o lokalizacji

Zobacz na mapie

Ogłoszenia z inwestycji:
Nieruchomość kolejowa zabudowana budynkami w Raciborzu

  • Brak ofert w inwestycji