Facebook Linkedin

Sprzedaż Kompleksu nr 17 położonego w Częstochowie w rejonie ulicy Legionów

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon

Szczegółowe informacje:

Telefon + 48 (34) 323 06 54 Email lmieszkienas@operatorarp.pl

 1. Sprzedający: Operator ARP Sp. z o.o., 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7
 2. Prowadzący sprzedaż: Operator APR Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, ul. Koksowa nr 11.
 3. Cena wywoławcza: 8 000 000,00 zł netto.
 4. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 16/22, 16/23, 16/25, 16/26, 16/28, 16/31, 16/32 obręb 228 o łącznej powierzchni 21,2569 ha, położonej w Częstochowie w rejonie ulicy Legionów.Nieruchomość położona jest w Częstochowie w rejonie ulicy Bojemskiego.

  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr CZ1C/00163537/5

  Nieruchomość objęta jest: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  Oznaczenie: PU
  Przeznaczenie terenu: PU – zabudowa produkcyjno-usługowa

  Uchwała nr 263.XX.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy
  Tekst Studium
  Rysunek studium – Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego

 

Sprzedaż w formie przetargu pisemnego rozpocznie się na początku czerwca 2021 roku. Spółka Operator ARP dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną bądź więcej działek stanowiących przedmiotową nieruchomość.

Najnowsze ogłoszenie

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy robót remontowych w budynku produkcyjno-magazynowym Hala P-4 przy ul. Toruńskiej 155 w Bydgoszczy

Operator ARP Sp. z o.o. ogłasza postępowanie nr OPARP/PP/1/2021 w sprawie wyboru Wykonawcy robót remontowych w budynku produkcyjno-magazynowym Hala P-4 przy ul. Toruńskiej 155 w Bydgoszczy.