Facebook Linkedin

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon Koksowa 11, 42-200 Częstochowa

Szczegółowe informacje:

Telefon + 48 (34) 323 06 54 Email poczta@operatorarp.pl

Oferujemy do sprzedaży ok. 340 ha nieruchomości położonych w Częstochowie na terenach po byłej Hucie Częstochowa. Działki pod inwestycje zlokalizowane są ok. 5 km od centrum miasta oraz 3 km od trasy Katowice-Warszawa, w dzielnicach Mirów i Raków. Posiadają połączenie komunikacyjne bezpośrednio z drogami publicznymi oraz dzięki sieci dróg wewnętrznych. Zapewnia to bardzo dogodne warunki transportowe i stanowi istotny czynnik w planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa.

Oferowane nieruchomości inwestycyjne to tereny przemysłowe (ok. 140 ha)tereny leśne oraz tereny zieleni urządzonej (ok. 200 ha).

Nieruchomości stanowią zwartą całość podzieloną na 14 kompleksów. Rozmieszczenie poszczególnych działek można sprawdzić na specjalnie przygotowanej mapie posiadanych nieruchomości. Mapa umożliwia weryfikację położenia i ocenę atrakcyjności terenów względem określonych potrzeb i oczekiwań.

Spółka zainteresowana jest sprzedażą bądź wydzierżawieniem posiadanych nieruchomości inwestycyjnych. Na życzenie klienta dokonujemy podziałów działek dostosowując ich wielkość do indywidualnych potrzeb.