Facebook Linkedin

Oferta sprzedaży nieruchomości w Częstochowie w rejonie ulicy Kucelin Łąki.

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon Częstochowa, Ul. Kucelin Łąki

Szczegółowe informacje:

Telefon + 48 (34) 323 06 54 Email poczta@operatorarp.pl

 1. Sprzedający: Operator ARP Sp. z o.o., 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7
 2. Prowadzący sprzedaż: Operator APR Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, ul. Koksowa nr 11.
 3. Cena wywoławcza netto: 2.800.000,00 zł
 4. Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość stanowiąca prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 2/553, 2/554, 2/551, 2/435 obręb 302 o powierzchni łącznej 8,2128 ha, położona w Częstochowie w rejonie ulicy Kucelin Łąki.
 • Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste:
  działki nr 2/553, 2/554 – KW nr CZ1C/00162685/0
  działki nr 2/551, 2/435 – KW nr CZ1C/00170110/8
 • Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowa.

  Dla działek nr 2/554, 2/551 obręb 302

  Oznaczenie:
  P
  – Tereny zabudowy produkcyjnej
  U – Tereny zabudowy usługowej
  Nazwa Planu:
   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie – Dąbie w rejonie ulicy Korfantego.
  Obszar objęty planem: obszar położony między ulicą Korfantego oraz terenami kolejowymi.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2013, Poz. 2464 z dnia 15 marca 2013 r.
  Plan wszedł w życie 30 marca 2013 r.
  Uchwała nr 588/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2013 r.
  Dla działek 2/553, 2/435 obręb 302
  Oznaczenie:
  P – Tereny zabudowy produkcyjnej
  U – Tereny zabudowy usługowej
  ZI – ZP, tereny zieleni
  Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Kucelin Łąki w Częstochowie.
  Obszar objęty planem: rejon ulicy Kucelin Łąki.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 62 z dnia 9 września 2002 r.
  Plan wszedł w życie 24 września 2002 r.
  Uchwała Nr 883/LXVI/02 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 sierpnia 2002 roku.

 

Sprzedaż nieruchomości planowana jest na miesiąc kwiecień 2021 roku w formie przetargu pisemnego.

Najnowsze ogłoszenie

Wykonanie Hali Namiotowej

Operator ARP Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty na wybór Wykonawcy ,który kompleksowo zaprojektuje i wykona prace budowlane związane z budową hali namiotowej ,na dz. o nr ewid. gr 1656/2 przy ul. Towarowej w Świdnicy