Facebook Linkedin

Oferta sprzedaży nieruchomości w Częstochowie przy ulicy Kucelińskiej

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon Częstochowa, Ul. Kucelińska nr 18

Szczegółowe informacje:

Telefon + 48 (34) 323 06 54, 601 507 867 Email jnowakowski@operatorarp.pl

  1. Sprzedający: Operator ARP Sp. z o.o., 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7
  2. Prowadzący sprzedaż: Operator APR Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, ul. Koksowa nr 11.
  3. Cena wywoławcza netto: 24.500.000,00 zł
  4. Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość stanowiąca prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 9/2, 9/42, 9/43 obręb 302 o powierzchni łącznej 3,3544 ha wraz z prawem własności budynku hali logistyczno-magazynowej z częścią socjalno-biurową o powierzchni użytkowej 10 904,70 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położoną w Częstochowie przy ulicy Kucelińskiej nr 18.
  • Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowa.
  • Przeznaczenie terenu według obowiązującego na tym obszarze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy symbol: UP – zabudowa usługowa z produkcją.
  • Szczegółowy opis przedmiotowej nieruchomości stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Sprzedaż nieruchomości planowana jest na miesiąc czerwiec 2021 roku w formie przetargu pisemnego.

 

Oferta sprzedaży nieruchomości w serwisie OTODOM

Załącznik nr 1 – Podstawowe dane obiektu przy ulicy Kucelińskiej nr 18 w Częstochowie

Najnowsze ogłoszenie

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy robót remontowych w budynku produkcyjno-magazynowym Hala P-4 przy ul. Toruńskiej 155 w Bydgoszczy

Operator ARP Sp. z o.o. ogłasza postępowanie nr OPARP/PP/1/2021 w sprawie wyboru Wykonawcy robót remontowych w budynku produkcyjno-magazynowym Hala P-4 przy ul. Toruńskiej 155 w Bydgoszczy.