Facebook Linkedin

Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Częstochowie przy ulicy Bojemskiego.

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon Operator ARP Sp. z o.o., 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7

Szczegółowe informacje:

Telefon + 48 502 443 477 lub + 48 601 945 839 Email madamowska@operatorarp.pl, lmieszkienas@operatorarp.pl

  • Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość stanowiąca prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 36 obręb 302 / KW nr CZ1C/00168329/9.

 

  • Powierzchnia nieruchomości: 4,5993 ha.

 

  • Lokalizacja: Częstochowa, ulica Bojemskiego.

 

  • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Częstochowa
    Przeznaczenie podstawowe: oznaczenie P1, P – tereny zabudowy produkcyjnej.