Facebook Linkedin

Sprzedaż nieruchomości w Poznaniu przy ul. Unii Lubelskiej 998 m2

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon

Szczegółowe informacje:

Telefon + 48 663 663 978 Email mwojtczak@operatorarp.pl

Operator ARP Sp. z o.o. oferuje łącznie do sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w Poznaniu przy ul. Unii lubelskiej stanowiącą:

– Prawo użytkowania wieczystego działki nr 1/13 obręb 0006 o powierzchni 0,0873 ha;

– Prawo użytkowania wieczystego działki nr 27/15 obręb 0006 o powierzchni 0,0125 ha;

Nieruchomość obecnie jest zagospodarowana i stanowi część parkingu obecnego najemcy. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustalający możliwość zabudowy przemysłowej wraz z usługami.