Ogłoszenie

Facebook Linkedin

Ogłoszenie

Nieruchomość kolejowa zabudowana budynkami w Częstochowie

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon Maurycego Mochnackiego 18, 42-207 Częstochowa, Polska

Szczegółowe informacje:

Telefon + 48 (34) 323 06 54 Email poczta@operatorarp.pl

Lokalizacja

Strefa śródmiejska blisko centrum. Sąsiedztwo terenów przemysłowych. W pobliżu magistrala kolejowa i droga krajowa nr 1 (Al. Wojska Polskiego).

Opis nieruchomości

Nieruchomość ogrodzona (4 bramy wjazdowe), o terenie częściowo utwardzonym nawierzchnią bitumiczną i płytami betonowymi, uzbrojona w sieć wodną, kanalizacyjną i elektryczną, zabudowana halami i budynkami technicznymi.

Powierzchnia:

35 023 m2

Powierzchnia użytkowa budynków:

7 000 m2

Przeznaczenie

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren posiada częściowo oznaczenie PUH – tereny produkcyjno – usługowo – handlowe.

Najnowsze ogłoszenie

Wykonanie Hali Namiotowej

Operator ARP Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty na wybór Wykonawcy ,który kompleksowo zaprojektuje i wykona prace budowlane związane z budową hali namiotowej ,na dz. o nr ewid. gr 1656/2 przy ul. Towarowej w Świdnicy