Ogłoszenie

Facebook Linkedin

Ogłoszenie

Nieruchomość kolejowa zabudowana budynkami w Gnieźnie

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon Mokra 15, 62-200 Gniezno

Szczegółowe informacje:

Telefon + 48 (34) 323 06 54 Email poczta@operatorarp.pl

Lokalizacja

Wschodnia części miasta, dobrze skomunikowana z drogami krajowymi nr 5 i 15. Sąsiedztwo terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów kolejowych.

Opis nieruchomości

Nieruchomość ogrodzona, zabudowana dwoma budynkami i wiatą o łącznej powierzchni użytkowej ok. 300 m2, uzbrojona w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i telefoniczną.

Powierzchnia:

19 028 m²

Przeznaczenie

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar zaliczony do terenów kolei.

Najnowsze ogłoszenie

Wykonanie Hali Namiotowej

Operator ARP Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty na wybór Wykonawcy ,który kompleksowo zaprojektuje i wykona prace budowlane związane z budową hali namiotowej ,na dz. o nr ewid. gr 1656/2 przy ul. Towarowej w Świdnicy