Ogłoszenie

Facebook Linkedin

Ogłoszenie

Nieruchomość kolejowa zabudowana budynkami w Raciborzu

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon Lekarska, Racibórz

Szczegółowe informacje:

Telefon + 48 (34) 323 06 54 Email poczta@operatorarp.pl

Lokalizacja

Wschodnia części miasta, dobrze skomunikowana z drogą krajową nr 45. Sąsiedztwo terenów zabudowy magazynowo – produkcyjnej, terenów kolejowych a także kanału Ulga – odgałęzienia Odry.

Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana, częściowo ogrodzona. Najważniejszym obiektem na nieruchomości jest budynek socjalno-biurowy o powierzchni użytkowej 840 m2, wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, odgromową i centralne ogrzewanie z kotła na węgiel. Przez teren nieruchomości przebiegają sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociąg, gazociąg, sieć teletechniczna, eNN, eWN oraz sieć centralnego ogrzewania.

Powierzchnia:

20 425 m²

Powierzchnia zabudowy:

840 m²

Przeznaczenie

Znaczna część nieruchomości znajduje się na obszarze objętym uchwalonym MPZP. Dopuszcza on usytuowanie obiektów produkcyjnych, magazynów
i składów. Pozostałą część nieruchomości stanowią tereny komunikacji kolejowej

Najnowsze ogłoszenie

Wykonanie Hali Namiotowej

Operator ARP Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty na wybór Wykonawcy ,który kompleksowo zaprojektuje i wykona prace budowlane związane z budową hali namiotowej ,na dz. o nr ewid. gr 1656/2 przy ul. Towarowej w Świdnicy