Facebook Linkedin

Ogłoszenie

Postępowanie na świadczenie usługi w zakresie zabezpieczenia oraz ochrony mienia w nieruchomościach spółki w Poznaniu i Wrocławiu.

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon Operator ARP sp. z o.o. ul. Świętojerska 5/7 00-236 Warszawa

Szczegółowe informacje:

Telefon + 48 783 147 901 Email ptucholski@operatorarp.pl, zakupy@operatorarp.pl

Spółka Operator ARP zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi w zakresie zabezpieczenia oraz ochrony mienia w nieruchomościach spółki w Poznaniu i Wrocławiu.

 

Oferty prosimy przesyłać

w formie elektronicznej na adres: zakupy@operatorarp.pl

,lub

w formie papierowej na adres:

Agnieszka Smuga

Operator ARP sp. z o.o.

ul. Świętojerska 5/7

00-236 Warszawa

z dopiskiem: „Postępowanie Ochrona Poznań i Wrocław przetarg  UWAGA – NIE OTWIERAĆ!”

 

Załączniki do pobrania: