Facebook Linkedin

Ogłoszenie

Wykonanie Hali Namiotowej

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon dz. o nr ewid. gr 1656/2 przy ul. Towarowej w Świdnicy
Telefon OPARP/DS/43/2021

Szczegółowe informacje:

Telefon + 48 601891878 Email dsiarkowski@operatorarp.pl

Operator ARP Sp. z o.o., (dalej jako „Zamawiający”), zaprasza do złożenia oferty na wybór Wykonawcy,
który kompleksowo zaprojektuje i wykona prace budowlane związane z budową hali namiotowej,
na dz. o nr ewid. gr 1656/2 przy ul. Towarowej w Świdnicy

  1. Termin złożenia ofert do dnia 30 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00.
  2. Wymagane wniesienie wadium w wysokości 10 000 zł

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Wykonawcy mogą kierować elektronicznie na adres email: dsiarkowski@operatorarp.pl

Treść Zapytania ofertowego wraz z załącznikami została zamieszczona w poniższych linkach:

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Klauzula Informacyjna

Starsze ogłoszenie

Zapytanie ofertowe na wykonanie systemu SSP w budynku Euromedicus w Gdyni

Operator ARP Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku Euromedicus w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, wraz z dokumentacją powykonawczą. Termin składania ofert do 23 kwietnia 2021r.