Facebook Linkedin

Ogłoszenie

Zaproszenie do udziału w postępowaniu zakupowym na wybór GW- „Budowa budynku biurowo-usługowego na Wyspie Spichrzów w Elblągu przy ul. Warszawskiej, na działkach o numerach 207/2; 220/7; 220/10; 220/5”.

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon OPERATOR ARP Sp. z o.o. ul. Świętojerska 5/7, 00-235 Warszawa

Szczegółowe informacje:

Telefon + 48 532 072 451 Email s.ludkiewicz@miastoprojektwroclaw.pl oraz porta mare@operatorarp.pl

OPERATOR ARP Sp. z o.o., ul. Świętojerska 5/7, 00- 235 Warszawa działając w imieniu i na rzecz FABRYKA PORTA MARE Sp. z o.o. ul. Stanisława Sulimy nr 1, lok. 226, 82-300 Elbląg zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wyłonienie Głównego Wykonawcy  „Budowa budynku biurowo-usługowego na Wyspie Spichrzów w Elblągu przy ul. Warszawskiej, na działkach o numerach 207/2; 220/7; 220/10; 220/5”.

Wszystkie informacje znajdują się w poniższych załącznikach: