Facebook Linkedin

Ogłoszenie

Zaproszenie do udziału w postępowaniu zakupowym pn.”Wykonanie inwentaryzacji powierzchni, sporządzenie spisu i planu powierzchni w formie papierowej oraz elektronicznej w budynkach należących do spółki Operator ARP w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r nr 223/229 dz. gruntu o powierzchni 1,2283 ha oraz budynek o powierzchni 23.153,54 m2 ; budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 634,74 m2, stanowiącego rozbudowę głównego budynku posadowionego na działce nr 9/7 w obrębie Wilda”

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
Telefon WNP - 000152

Szczegółowe informacje:

Telefon Email

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o uruchomieniu postępowania zakupowego pn. „Wykonanie inwentaryzacji powierzchni, sporządzenie spisu i planu powierzchni w formie papierowej oraz elektronicznej w budynkach należących do spółki Operator ARP w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r nr 223/229 dz. gruntu o powierzchni 1,2283 ha oraz budynek o powierzchni 23.153,54 m2 ; budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 634,74 m2, stanowiącego rozbudowę głównego budynku posadowionego na działce nr 9/7 w obrębie Wilda”.

(nr postępowania WNP-000152)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej eb2b.

Link do postępowania: kliknij tutaj.

Termin składania ofert został wyznaczony na 02.11.2022 (wtorek) godz. 16:00.