Facebook Linkedin

Ogłoszenie

Zaproszenie do udziału w postępowaniu zakupowym pn.”Wykonanie przeglądu elektrycznego Głównej Stacji Zasilającej oraz transformatorów i stacji SO oraz diagnozy uszkodzenia kabli sterowniczych pól 17,18,19,20 w budynkach należących do spółki Operator ARP w Poznaniu przy ul. Unii Lubelskiej 3″

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
Telefon WNP- 000141

Szczegółowe informacje:

Telefon Email

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o uruchomieniu postępowania zakupowego pn. „Wykonanie przeglądu elektrycznego Głównej Stacji Zasilającej oraz transformatorów i stacji SO oraz diagnozy uszkodzenia kabli sterowniczych pól 17,18,19,20 w budynkach należących do spółki Operator ARP w Poznaniu przy ul. Unii Lubelskiej 3”

(nr postępowania WNP-000141).

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej eb2b.

Link do postępowania: https://operatorarp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/370760

Termin składania ofert został wyznaczony na 24.10.2022 (czwartek) godz. 15:00.