Facebook Linkedin

Ogłoszenie

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż wyposażenia wnętrza pomieszczenia strefy Co-working w budynku biurowym w Stalowej Woli zlokalizowanym przy ul. Floriańskiej 1.

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon

Szczegółowe informacje:

Telefon Email

Spółka Operator ARP zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż wyposażenie wnętrza pomieszczenia strefy Co-working w budynku biurowym w Stalowej Woli zlokalizowanej przy ul. Floriańskiej 1

 

(nr postępowania WNP-000496)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej eb2b. Link do postępowania: https://operatorarp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/416206

 

Zapraszamy do złożenia oferty w terminie do 20.11.2023r. do godziny 15:00.

Wszelka korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona nazwą i numerem postępowania (Postępowanie nr WNP-000496) i odbywać się będzie za pośrednictwem platformy zakupowej.