Facebook Linkedin

Ogłoszenie

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w technologii prefabrykowanej

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon ARP Budownictwo Sp. z o.o. ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia oferty na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w technologii prefabrykowanej.

Organizatorem konkursu ofert jest ARP Budownictwo Sp. z o.o. 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7

Celem niniejszego zapytania jest wyłonienie koncepcji architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalnym, ekonomicznym, wizualnym, proekologicznym, energooszczędnym i zmniejszającym koszty eksploatacji.

 

Zapytanie ofertowe

01. Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

02. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o sytuacji ekonomiczno-finansowej

03. Załącznik nr 3 Oświadczenie oferenta

04. Załącznik nr 4 Wykaz opracowanych projektów

05. Załącznik nr 5 – Klauzula Informacyjna