Facebook Linkedin

Ogłoszenie

Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę liczników mediów w budynku biurowym we Wrocławiu przy ulicy Wita Stwosza 15/15A.

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon

Szczegółowe informacje:

Telefon Email

Spółka Operator ARP zaprasza do złożenia oferty na wymianę liczników mediów w budynku biurowym we Wrocławiu przy ulicy Wita Stwosza 15/15A.

 

(nr postępowania WNP-000410)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej eb2b. Link do postępowania: https://operatorarp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/404823

Zapraszamy do złożenia oferty w terminie do 25.08.2023r. do godziny 15:00.

 

Wszelka korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona nazwą i numerem postępowania (Postępowanie nr WNP-000410) i odbywać się będzie za pośrednictwem platformy zakupowej.