Facebook Linkedin

Ogłoszenie

Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę pionów instalacji wodnej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Euromedicus przy ulicy Czechosłowackiej 3 w Gdyni

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon

Szczegółowe informacje:

Telefon Email

Spółka Operator ARP zaprasza do złożenia oferty na wymianę pionów instalacji wodnej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Euromedicus przy ulicy Czechosłowackiej 3 w Gdyni (nr postępowania WNP-000499).

 

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej eb2b. Link do postępowania: https://operatorarp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/416628

 

Zapraszamy do złożenia oferty w terminie do 30.11.2023r. do godziny 15:00.

Wszelka korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona nazwą i numerem postępowania (Postępowanie nr WNP-000499) i odbywać się będzie za pośrednictwem platformy zakupowej.