Facebook Linkedin

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania certyfikacji w systemie BREEAM dla budynku biurowo-usługowego w Elblągu

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon Elbląg, ul. Warszawska
Telefon OARP/E/DFP/3/2020

Szczegółowe informacje:

Telefon + 48 601 891 878 Email dsiarkowski@operatorarp.pl

Operator ARP Sp. z o.o., w imieniu Fabryka-Porta Mare Sp. z o.o., (dalej jako „Zamawiający”), zaprasza do złożenia oferty na wybór wykonawcy certyfikacji w systemie „Zielonych budynków” BREEAM dla projektowanego budynku biurowo usługowego przy ul. Warszawskiej w Elblągu na działkach o nr ewid. gruntu 207/2, 220/7, 220/10 obręb 15.

Termin złożenia ofert do dnia 28 grudnia do godz. 12.00.

Treść Zapytania ofertowego i załączniki zostały zamieszczone pod linkiem:

 

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 – OPZ

Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 – IPU

Załącznik nr 4 – Wykaz certyfikowanych budynków

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6 – Oświadczenia osób

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o sytuacji ekonomiczno – finansowej

Załącznik nr 8 – Podział ceny ofertowej

Załącznik nr 9 – Podział płatności

Załącznik nr 10 – Wstępny harmonogram realizacji zam.

Załącznik nr 11 – Zobowiązanie do zachowania poufności

Załącznik nr 12 – Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej

Załącznik nr 13 – Klauzula Informacyjna

 

Najnowsze ogłoszenie

Wykonanie Hali Namiotowej

Operator ARP Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty na wybór Wykonawcy ,który kompleksowo zaprojektuje i wykona prace budowlane związane z budową hali namiotowej ,na dz. o nr ewid. gr 1656/2 przy ul. Towarowej w Świdnicy