Facebook Linkedin

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania certyfikacji w systemie BREEAM dla budynku biurowo-usługowego w Stalowej Woli

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon Stalowa Wola, róg ul. Okulickiego i ul. Florjańskiej
Telefon OARP/SW/DFP/2/2021

Szczegółowe informacje:

Telefon + 48 601 891 878 Email dsiarkowski@operatorarp.pl

Operator ARP Sp. z o.o., w imieniu Fabryka-Urbi Ferro Sp. z o.o., (dalej jako „Zamawiający”), zaprasza do złożenia oferty na wybór wykonawcy certyfikacji w systemie „Zielonych budynków” BREEAM dla projektowanego budynku biurowo usługowego przy ul. Okulickiego i ul. Floriańskiej w Stalowej Woli na działkach o nr ewid. gruntu 800/44 i 800/50, obręb 0003.

Przedłużono Termin złożenia ofert do dnia 5 lutego 2021r do godz. 12.00.

Treść Zapytania ofertowego i załączniki zostały zamieszczone pod linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 – Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik nr 4 – Wykaz certyfikowanych budynków

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6 – Oświadczenia osób

Załącznik nr 7 – Oświadczenia o sytuacji ekonomiczno-finansowej

Załącznik nr 8 – Podział ceny ryczałtowej

Załącznik nr 9 – Podział płatności

Załącznik nr 10 – Wstępny harmonogram realizacji zamówienia

Załącznik nr 11 – Zobowiązanie do zachowania poufności

Załącznik nr 12 – Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej

Załącznik nr 13 – Klauzula informacyjna

 

Odpowiedzi na pytania:

Pytania z dn. 01.02.2021

 

Najnowsze ogłoszenie

Wykonanie Hali Namiotowej

Operator ARP Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty na wybór Wykonawcy ,który kompleksowo zaprojektuje i wykona prace budowlane związane z budową hali namiotowej ,na dz. o nr ewid. gr 1656/2 przy ul. Towarowej w Świdnicy