Facebook Linkedin

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy robót remontowych w budynku produkcyjno-magazynowym Hala P-4 przy ul. Toruńskiej 155 w Bydgoszczy

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon Bydgoszcz, ul. Toruńska 155
Telefon OPARP/PP/1/2021

Szczegółowe informacje:

Telefon 609 209 588 Email pplech@operatorarp.pl

Operator ARP Sp. z o.o. ogłasza postępowanie nr OPARP/PP/1/2021 w sprawie wyboru Wykonawcy robót remontowych w budynku produkcyjno-magazynowym Hala P-4 przy ul. Toruńskiej 155 w Bydgoszczy.

  1. Termin złożenia ofert do dnia 30 lipiec 2021 roku do godz. 14.00. na adres: Operator ARP Sp. z o.o., ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa, piętro I, kancelaria.
  2. Wykonawcy mają prawo do zadawania pytań w terminie nie późniejszym niż do 5 dnia roboczego przed upływem terminu złożenia ofert, należy je przesłać na adres email:  pplech@operatorarp.pl

Skan oryginału podpisanego dokumentu – Zobowiązania do zachowania poufności wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru (wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminu składania oświadczenia) należy przesłać na adres email: pplech@operatorarp.pl

Załączniki: 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Kategoria ogłoszenia: 

POSZUKIWANI WYKONAWCY

Data dodania ogłoszenia: 

czwartek, 15 lipiec 2021r.