Ogłoszenia

16.12.2020
zakończone

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania certyfikacji w systemie BREEAM dla budynku biurowo-usługowego w Elblągu

Operator ARP Sp. z o.o., w imieniu i na rzecz spółki Fabryka-Porta Mare Sp. z o.o.

Czytaj więcej
29.10.2020
zakończone

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania badań archeologicznych na Wyspie Spichrzów w Elblągu

Operator ARP Sp. z o.o., w imieniu i na rzecz Spółki Fabryka-Porta Mare Sp. z o.o., (dalej jako „Zamawiający”), zaprasza do złożenia oferty na wykonanie badań archeologicznych związanych z realizacją inwestycji budowlanej przy ul. Warszawskiej w Elblągu, na obszarze Wyspy Spichrzów, w obrębie działek ewidencyjnych nr 207/2, 220/7, 220/10 obręb 0015 Elbląg.

Czytaj więcej
12.10.2020
zakończone

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej budynku usługowo-biurowego w Elblągu

Operator ARP Sp. z o.o., w imieniu i na rzecz Spółki Fabryka-Porta Mare Sp. z o.o., (dalej jako „Zamawiający”), zaprasza do złożenia oferty na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie pełnej dokumentacji wykonawczej, umożliwiającej budowę budynku usługowo-biurowego, na nieruchomości zlokalizowanej w Elblągu przy ul. Warszawskiej, na działkach o nr ewid. gruntu 207/2, 220/7, 220/10 obręb 15 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i makietą architektoniczną.

Czytaj więcej