Ogłoszenia

Nieruchomość kolejowa zabudowana budynkami w Gnieźnie

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar zaliczony do terenów kolei.

Czytaj więcej