Ogłoszenia

Nieruchomość kolejowa zabudowana budynkami w Raciborzu

Znaczna część nieruchomości znajduje się na obszarze objętym uchwalonym MPZP. Dopuszcza on usytuowanie obiektów produkcyjnych, magazynów i składów. Pozostałą część nieruchomości stanowią tereny komunikacji kolejowej

Czytaj więcej