Ogłoszenia

20.04.2021
zakończone

Wykonanie Hali Namiotowej

Operator ARP Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty na wybór Wykonawcy ,który kompleksowo zaprojektuje i wykona prace budowlane związane z budową hali namiotowej ,na dz. o nr ewid. gr 1656/2 przy ul. Towarowej w Świdnicy

Czytaj więcej

Nieruchomość kolejowa zabudowana budynkami w Gnieźnie

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar zaliczony do terenów kolei.

Czytaj więcej

Nieruchomość kolejowa zabudowana budynkami w Jeleniej Górze

Nieruchomość zabudowana podpiwniczonym trzykondygnacyjnym budynkiem administracyjno-warsztatowym (rok budowy 1989), zaopatrzonym w energię elektryczną, wodę, kanalizację, gaz, oraz ogrzewanie c.o. z piecem na paliwo stałe.

Czytaj więcej

Nieruchomość kolejowa zabudowana budynkami w Raciborzu

Znaczna część nieruchomości znajduje się na obszarze objętym uchwalonym MPZP. Dopuszcza on usytuowanie obiektów produkcyjnych, magazynów i składów. Pozostałą część nieruchomości stanowią tereny komunikacji kolejowej

Czytaj więcej

Nieruchomości – działki pod inwestycję w Częstochowie

Spółka zainteresowana jest sprzedażą bądź wydzierżawieniem posiadanych nieruchomości inwestycyjnych. Na życzenie klienta dokonujemy podziałów działek dostosowując ich wielkość do indywidualnych potrzeb.

Czytaj więcej

Nieruchomość kolejowa zabudowana budynkami w Częstochowie

Strefa śródmiejska blisko centrum. Sąsiedztwo terenów przemysłowych. W pobliżu magistrala kolejowa i droga krajowa nr 1 (Al. Wojska Polskiego).

Czytaj więcej