Ogłoszenia

29.10.2020
zakończone

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania badań archeologicznych na Wyspie Spichrzów w Elblągu

Operator ARP Sp. z o.o., w imieniu i na rzecz Spółki Fabryka-Porta Mare Sp. z o.o., (dalej jako „Zamawiający”), zaprasza do złożenia oferty na wykonanie badań archeologicznych związanych z realizacją inwestycji budowlanej przy ul. Warszawskiej w Elblągu, na obszarze Wyspy Spichrzów, w obrębie działek ewidencyjnych nr 207/2, 220/7, 220/10 obręb 0015 Elbląg.

Czytaj więcej
12.10.2020
zakończone

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej budynku usługowo-biurowego w Elblągu

Operator ARP Sp. z o.o., w imieniu i na rzecz Spółki Fabryka-Porta Mare Sp. z o.o., (dalej jako „Zamawiający”), zaprasza do złożenia oferty na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie pełnej dokumentacji wykonawczej, umożliwiającej budowę budynku usługowo-biurowego, na nieruchomości zlokalizowanej w Elblągu przy ul. Warszawskiej, na działkach o nr ewid. gruntu 207/2, 220/7, 220/10 obręb 15 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i makietą architektoniczną.

Czytaj więcej

Nieruchomość kolejowa zabudowana budynkami w Gnieźnie

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar zaliczony do terenów kolei.

Czytaj więcej

Nieruchomość kolejowa zabudowana budynkami w Jeleniej Górze

Nieruchomość zabudowana podpiwniczonym trzykondygnacyjnym budynkiem administracyjno-warsztatowym (rok budowy 1989), zaopatrzonym w energię elektryczną, wodę, kanalizację, gaz, oraz ogrzewanie c.o. z piecem na paliwo stałe.

Czytaj więcej

Nieruchomość kolejowa zabudowana budynkami w Raciborzu

Znaczna część nieruchomości znajduje się na obszarze objętym uchwalonym MPZP. Dopuszcza on usytuowanie obiektów produkcyjnych, magazynów i składów. Pozostałą część nieruchomości stanowią tereny komunikacji kolejowej

Czytaj więcej

Nieruchomości – działki pod inwestycję w Częstochowie

Spółka zainteresowana jest sprzedażą bądź wydzierżawieniem posiadanych nieruchomości inwestycyjnych. Na życzenie klienta dokonujemy podziałów działek dostosowując ich wielkość do indywidualnych potrzeb.

Czytaj więcej