Strefa inwestora

W tym miejscu znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące procedury sprzedażowej, treści oferty i jej załączników, wzorów formularzy i oświadczeń, a także inne przydatne dla potencjalnego inwestora informacje.

  • Procedura sprzedaży

  • Formularze i oświadczenia

  • Warunki dla inwestycji w Częstochowie

    Częstochowa to 245-tysięczne miasto w południowej Polsce (województwo śląskie). Położone jest ono przy trasie Warszawa-Katowice oraz na skrzyżowaniu ważnych dróg krajowych i międzynarodowych. Bogatą sieć kolejową oraz niespełna 60-o kilometrową odległość do najbliższego portu lotniczego w Pyrzowicach docenili już dotychczasowi inwestorzy.

  • Warunki dla inwestycji w Popowie

    Gmina Somianka położona jest w środkowej części województwa mazowieckiego i południowo – zachodniej części powiatu wyszkowskiego nad rzeką Bug, gdzie niegdyś wiódł historyczny szlak z Warszawy na wschód i północ kraju.   Teren gminy Somianka jest zróżnicowanym obszarem pod względem przyrodniczym występują tu zarówno lasy jak i rzeka, które w równy sposób stanowią atrakcyjność dla gości. Urozmaicona rzeźba terenu, wysokie skarpy, rozlewiska rzeki Bug , łąki i lasy nadają terenowi nie powtarzalny charakter. Cała gmina jest włączona w Zielone Płuca Polski, na dużym obszarze gminy znajduje się projektowany Nadbużański Park Krajobrazowy oraz obszar chronionego krajobrazu Natura 2000.