Zamówienia

18.01.2018

CPP KUCELIN

Zapraszamy do składania ofert dotyczacych opracowania projektu oraz budowy Częstochowskiego Parku Przedsiębiorczości KUCELIN. Będzie to zespół hal produkcyjno-magazynowych umiejscowiony na ponad 3-hektarowej działce na południowo-wschodnich obrzeżach Częstochowy. Oprócz powierzchni magazynowych kompleks będzie dysponował częścią socjalno-biurową, instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i parkingami.

czytaj więcej

19.02.2018

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu pomieszczeń piwnicznych we Wrocławiu

Spółka zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na wykonanie zadania „Remont pomieszczeń piwnicznych mający na celu usunięcie wilgoci ze ścian oraz posadzki w piwnicy i suterenie budynku oraz zabezpieczenie przed dalszym zawilgacaniem pomieszczeń w budynku przy ul. Wita Stwosza 15/15a we Wrocławiu”.  

czytaj więcej

18.01.2018

Usługa dot. wycinki drzew w Popowie k/Serocka

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (Oferta) na wykonanie usługi polegającej na wycięciu i usunięciu wszystkich drzew i krzewów rosnących na działkach drogowych o numerach ewidencyjnych 3351, 3355, 1456 i 2064/2 – częściowo (na odcinku od działki 2064 do miejsca połączenia z działką 3555, włącznie), obręb 0030 Popowo-Letnisko, gmina Somianka, powiat wyszkowski oraz wycięciu i usunięciu wskazanych złomów i wywrotów, znajdujących się na ww. działkach i na działkach z nimi sąsiadujących (Usługa

czytaj więcej