Facebook Linkedin

O Spółce

Operator ARP Sp. z o.o. należy do grupy Agencji Rozwoju Przemysłu, która jest jedną z kluczowych instytucji realizujących program zrównoważonego rozwoju kraju. Spółka działa w obszarach związanych z efektywnym gospodarowaniem nieruchomościami oraz gruntami, angażuje się w nowoczesne projekty wspierające rozwój średnich, polskich miast, a także inwestuje w Odnawialne Źródła Energii.

Kluczowym zadaniem powierzonym spółce Operator ARP jest realizacja Programu Fabryka, którego celem jest stymulowanie gospodarczego potencjału średnich miast. Misją programu jest budowa nowoczesnych obiektów łączących funkcję biurową i handlowo – usługową. Dzięki współpracy ze spółką Operator ARP, samorządy średnich miast zyskują powierzchnie o najwyższym standardzie, skrojone z myślą zarówno o firmach z branży nowoczesnych usług dla biznesu, jak i lokalnych przedsiębiorcach oraz o młodych startujących w biznesie.

Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław, Gdynia, Częstochowa – to tylko niektóre z lokalizacji, w których Operator ARP sp. z o.o. dysponuje gruntami inwestycyjnymi oraz powierzchniami o różnorodnym przeznaczeniu – biurowym, magazynowo – logistycznym i produkcyjnym.

Spółka stawia na nowoczesne rozwiązania z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii oraz efektywności energetycznej poprzez przygotowanie i realizację projektów inwestycyjnych oraz zastosowanie zaawansowanych technologii w realizowanych przedsięwzięciach.

Sprzedaż, wynajem

OPERATOR ARP SP. Z O.O.

Oferta

W ofercie Operator ARP znajdą Państwo atrakcyjne nieruchomości inwestycyjne zlokalizowane w Częstochowie.

 

Proponujemy działki pod inwestycje w atrakcyjnych lokalizacjach na terenie Polski. Zależy nam na umożliwieniu rozwoju przedsiębiorczości i biznesu w kraju, poprzez stworzenie dogodnych do tego celu warunków.

 

Operator ARP świadczy także usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami na zlecenie podmiotów trzecich, przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do transakcji kupna – sprzedaży, a także oferuje profesjonalne doradztwo w w/w zakresie.

 

Zobacz ofertę

Rada nadzorcza

Anna Karpińska

Przewodnicząca RN

Maciej Serowaniec

Członek RN

Bożena Stańczyk

Sekretarz RN

Przemysław Skręta

Członek RN

Jan Daszko

Członek RN

Marcin Imszenik

Członek RN

Bartłomiej Chludziński

Członek RN

Zarząd 1

Jarosław Stolarczyk

Prezes Zarządu

Doświadczony manager z ponad 30-letnim stażem w biznesie. Prowadził przedsiębiorstwa w przeważającej większości w branżach: recyklingu, OZE, wykorzystania odpadów w procesie odzysku energetycznego, jak również w branży energetyki i ciepłownictwa, gdzie był Prezesem Zarządu oraz Dyrektorem Generalnym w Spółce MSC w Zduńskiej Woli. W czasie swojej kadencji Prezesa Zarządu MSC przeprowadził proces restrukturyzacji i zbudował nowy, skuteczniejszy system zarządzania Spółką. Wdrażał również projekty kogeneracji gazowej oraz działał na rzecz zmiany regulacji prawnych, mających na celu rozwój energetyki z OZE, modernizację i renowację sieci przesyłowych, a także węzłów cieplnych w oparciu o projekty unijne przy maksymalnym wykorzystaniu środków z WFOŚiGW. Reprezentując Spółkę ciepłowniczą, ściśle współpracował z Izbą Gospodarczą – Ciepłownictwo Polskie wdrażając Program Ciepła Systemowego oraz innowacyjny w 2014 roku projekt Eko – Dotacji dla nowych odbiorców realizujących proces transformacji energetycznej na pro-ekologiczny.

Specjalizuje się w nowych technologiach wykorzystywanych w branżach recyklingu, OZE i ciepłownictwie oraz usprawnianiu procesów dekarbonizacji. Brał czynny udział w tworzeniu strategii dla miasta Łodzi przy Prezydencie Miasta Łodzi oraz jako członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zduńska Wola pomagał wytyczać kierunki zmian dla samorządu.

Działał przez 12 lat w branży recyklingu prowadząc spółkę Metalsort oraz reprezentował Stowarzyszenie Przedstawicieli Przedsiębiorstw Recyklingu w regionie łódzkim. Był Członkiem Rady Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Członkiem Zarządu MKS Metalowiec. Jako Prezes Zarządu Europejskiej Fundacji Przedsiębiorczości Regionalnej realizował projekty unijne, których celem było zaangażowanie się w pomoc i edukację dla społeczeństwa przy udziale środków z UE przewidzianych na lata 2007-2013. Od wielu lat, jako przedsiębiorca wspierał młodzieżowe kluby sportowe i był czynnie zaangażowany w ich rozwój. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi, projektami biznesowymi oraz w opracowaniu i realizacji kampanii społecznych.

Były minister w Kancelarii Senatu, który nadzorował senackie Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej oraz utrzymywał stały kontakt z przedstawicielami placówek dyplomatycznych. To także były poseł na Sejm RP VI Kadencji w latach 2009 – 2011.

W 2004 roku, jako przedstawiciel polskich przedsiębiorców, uczestniczył w spektakularnej produkcji medialnej realizowanej przez telewizję TVN, będącej polską wersją amerykańskiego formatu  „Survivor” –  „Wyprawa Robinson” na malezyjskich wyspach Morza Południowochińskiego.

Jest absolwentem Marketingu i Zarządzania oraz Pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim, a w swojej codziennej pracy posługuje się biegle trzema językami obcymi – angielskim, rosyjskim
i hiszpańskim.

Zarząd 1

Andrzej Broniewski

Członek Zarządu

Ekonomista, pedagog i dyplomowany menadżer Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie. Wieloletni Członek, a następnie Prezes Zarządu Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Częstochowie. Wyróżniony Honorową Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej za aktywność gospodarczą, działania na rzecz przedsiębiorców, a także współpracę z samorządami lokalnymi, uczelniami i szkołami. Członek Rady Uczelni Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego imienia Jana Długosza w Częstochowie. Pracował na stanowisku Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego w firmie „Galtex” S.A.

Nasz Zespół

Patrycja Bębas

Dyrektor Biura Transakcji i Realizacji Inwestycji

Grzegorz Kowalczyk

Dyrektor ds. Inwestycji w Biurze Transakcji i Realizacji Inwestycji

Maciej Wojtczak

Dyrektor ds. Inwestycji

Mariusz Sławiński

Dyrektor Biura Organizacyjnego

Piotr Tucholski

Dyrektor Biura Zarządzania
Nieruchomościami

Agnieszka Zakolska

Dyrektor Biura Prawnego

Iwona Milewska

Dyrektor Biura Organizacyjnego

Dane spółki

Adres

Operator ARP sp. z o.o.
00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7

Telefon

+48 22 358 55 00

Numery nip i regon

NIP 521-328-64-48
REGON 015710840

Numery nip i regon

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS nr 0000203884
Wysokość kapitału zakładowego 423 898 000,00 zł

Email

kontakt@operatorarp.pl