O Spółce

W kwietniu 2004 roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. powołała do życia spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Operator ARP. Zadaniem spółki była realizacja przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy zawartych w rozdziale 5a. Spółka uczestniczyła w restrukturyzacji 9 przedsiębiorców.

Obecnie, Spółka nie tylko optymalizuje majątek, ale też skutecznie zarządza gruntami inwestycyjnymi, które wchodzą w jego skład. Jest to możliwe dzięki wytężonym działaniom w zakresie poszukiwania podmiotów zainteresowanych zakupem terenów inwestycyjnych w Polsce lub ich wydzierżawieniem.

W ofercie Operator ARP znajdą Państwo atrakcyjne nieruchomości inwestycyjne zlokalizowane w Częstochowie oraz tereny o przeznaczeniu rekreacyjno-usługowym położone w Popowie k. Serocka. Proponujemy działki pod inwestycje w atrakcyjnych lokalizacjach na terenie Polski. Zależy nam na umożliwieniu rozwoju przedsiębiorczości i biznesu w kraju, poprzez stworzenie dogodnych do tego celu warunków.

Operator ARP świadczy także usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami na zlecenie podmiotów trzecich, przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do transakcji kupna - sprzedaży, a także oferuje profesjonalne doradztwo w w/w zakresie.

Niezależnie od tego jaki interesuje Państwa teren inwestycyjny - działka, magazyn, hala czy budynek produkcyjny, mogą Państwo liczyć na nasz profesjonalizm i najwyższy poziom obsługi Klienta. Dodatkowo stanowimy wsparcie dla podmiotów wykazujących przejawy przedsiębiorczości i inicjatywy gospodarczej. Dbamy o to, aby nasi Partnerzy byli w 100% zadowoleni ze współpracy z naszą firmą.

Dane Spółki

Operator ARP sp. z o.o.
00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7

tel. (22) 358 55 00

NIP 521-328-64-48
REGON 015710840

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000203884
Wysokość kapitału zakładowego 100.000,- zł

Konto Bankowe:

PKO Bank Polski SA
48 1020 1013 0000 0602 0370 4335

PeKao SA
03 1240 2034 1111 0010 2092 9193

Zarząd

Mariusz Domeradzki

Prezes Zarządu

Andrzej Broniewski

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Anna Karpińska

Przewodnicząca RN

Wojciech Włocki

W-ce Prezes RN

Marta Palacz-Miłecka

Sekretarz RN

Bożena Stańczyk

Członek RN

Barbara Rylska

Członek RN