Kontakt

Siedziba Spółki Operator ARP sp. z o.o.

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa

Sekretariat

Tel. + 48 (22) 358 55 00
e-mail: biurowwa@operatorarp.pl

Oddział w Częstochowie

ul. Koksowa 11
42-202 Częstochowa

Sekretariat

Tel./Faks + 48 (34) 323 06 54
e-mail: poczta@operatorarp.pl

Formularz kontaktowy

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Operator ARP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-236) przy ul. Świętojerskiej 5/7. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i f GDPR tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt z powołanym przez administratora danych, inspektorem ochrony danych pod numerem 22 358 55 00 e-mail biurowwa@operatorarp.pl. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu do momentu jej cofnięcia, z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości nawiązania kontaktu oraz odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.
Czytaj więcej