Odpowiedzialne projektowanie w centrum uwagi – OPERATOR ARP partnerem Konkursu Young Design 2024

W Warszawie odbyła się 17. edycja prestiżowego konkursu Young Design skupiającego się na zrównoważonym i innowacyjnym projektowaniu – mieliśmy okazję pojawić się w gronie partnerów tego wydarzenia. W tym roku konkurs przebiegał pod hasłem „Odpowiedzialność” i promował ideę projektowania przyjaznego dla środowiska. Poznajcie bliżej laureatów i ich projekty!

 

Młodzi projektanci docenieni w ramach Young Design 2024

Uczestnicy konkursu Young Design 2024 stanęli przed wyzwaniem stworzenia innowacji dostosowanych do dynamicznie zmieniającego się świata. Zadanie to wymagało od nich szczególnego skupienia na ekologicznych aspektach i cyrkularności. Zwycięskie projekty, w pełni odzwierciedlające te wartości, pokazały, jak zrównoważone podejście do designu może wpływać na tworzenie odpowiedzialnych i przyszłościowych rozwiązań. Główną nagrodę, jaka jest stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zdobyła Karolina Szpakowska, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zwycięski projekt „Gelanteria” obejmuje biodegradowalne, wytwarzane z bioplastiku akcesoria przeznaczone do butiku odzieżowego.

W gronie laureatów i finalistów znalazły się osoby takie jak Agnieszka Odziemkowska, z projektem pt. „Echo” – narzędziem wspierającym rozmowę o stracie, a także Oliwia Ledzińska z projektem ekologicznych lamp „Nowo Nowo”. Każdy z finałowych pomysłów łączy kreatywność z troską o planetę, pokazując, że młodzi projektanci są świadomi wyzwań współczesnego świata i mają zarówno wyobraźnię, jak i wiedzę pozwalające im w odpowiedzialny sposób podejść do zrównoważonej zmiany. Więcej informacji na temat wszystkich wyróżnionych projektów znajduje się na https://instytutwzornictwa.com/young-design-2024/. Zestawienie to warto potraktować jako cenne źródło inspiracji!

 

Wspieramy innowacyjne projekty

Prace laureatów i finalistów są prezentowane na wystawie pokonkursowej w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, co jest doskonałą okazją do zobaczenia na żywo, jak młodzi designerzy interpretują temat zrównoważonego rozwoju. Jako partner Konkursu Young Design 2024, jesteśmy dumni z młodych projektantów i chcemy podkreślać znaczenie takich inicjatyw dla rozwoju przemysłu projektowego oraz promowania zrównoważonych praktyk. Tegoroczna edycja Konkursu Young Design jest doskonałym przykładem pozytywnego wpływu innowacji na sposób kształtowania przyszłości branży projektowej. To szansa na zaoferowanie młodym talentom platformy do prezentacji ich unikalnych pomysłów i budzenia kreatywności, która ułatwia przyjęcie nowej perspektywy.

Inicjatywy takie jak Konkurs Young Design nie tylko stają się okazją do budzenia kreatywności, ale także stymulują rozwój zrównoważonych praktyk w projektowaniu – a te są niezbędne w dobie globalnych wyzwań ekologicznych. Dzięki takim działaniom młodzi designerzy zyskują głos i realny wpływ na rozwój świadomości społecznej. Przyczyniają się również do tworzenia produktów i usług, które są zarówno estetycznie atrakcyjne, jak i przyjazne dla środowiska. Z dumą i radością oferujemy swoje partnerstwo inicjatywom o tak szerokim potencjale!