Facebook Linkedin

Sprzedaż nieruchomości – Jaworzno, ul. Rozwojowej 0,3488 ha

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon

Szczegółowe informacje:

Telefon + 48 661 691 707 Email gkowlczyk@operatorarp.pl

Kontakt do zarządcy nieruchomości: tel. +48 691 791 335, e-mail: sbura@operatorarp.pl

 

Spółka Operator ARP oferuje na sprzedaż działki nr 3828/39 i 3828/42 obręb Jeleń o powierzchni łącznej 0,3488 ha, położone w Jaworznie przy ul. Rozwojowej.

  • Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr KA1J/00031772/9.
  • Zgodnie z MPZP działki położone są na obszarze oznaczonym jako: 3PU – Tereny produkcyjno – usługowe (Usługi produkcyjne oraz obiekty produkcyjne, składy i magazyny; Usługi, z wykluczeniem usług oświaty, kultury, kultu religijnego, zdrowia oraz opieki socjalnej i społecznej, w tym usług związanych ze stałym i czasowym pobytem dzieci i młodzieży, które są

konfliktowe w stosunku do funkcji produkcyjnych).

  • Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Rozwojowej w Jaworznie.
  • Uzbrojenie (prąd, woda, kanalizacja) położone w bezpośrednim sąsiedztwie przy ul. Rozwojowej.