Wręczenie nagrody – „Stypendium im. Wandy Telakowskiej” przez Prezesa Zarządu spółki Operator ARP.

Nasza spółka maiła zaszczyt ufundować nagrodę za zajęcie III miejsca w konkursie młodych projektantów, którzy w tym roku zaprezentowali projekty realizujące ideę dobrostanu.

Nagrodę Prezesa spółki Operator ARP Sp. z o.o. otrzymał Pan Adam Friedrich.