Facebook Linkedin

Oferta sprzedaży ¾ części prawa do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krakowie przy ul. Brackiej 13

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon

Szczegółowe informacje:

Telefon + 48 661 691 707 Email gkowalczyk@operatorarp.pl

Kontakt do zarządcy nieruchomości: tel. +48 512 090 920, e-mail: wmurza@operatorarp.pl

 

Spółka Operator ARP ogłasza sprzedaż udziału w wysokości ¾ części prawa do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krakowie przy ul. Brackiej 13, na które składa się działka nr 394 obręb 0001 o powierzchni 730 m2, wraz z budynkiem, objęte KW o nr: KR1P/00107678/8

Całość kamienicy to ok. 1870 m2, a do sprzedaży de facto jest ok. 1535 m2  + udział w powierzchni wspólnej, jaką jest dziedziniec wewnętrzny i wejście do niego. Zgodnie z umową Quad Usum są to pomieszczenia na I piętrze, II piętrze, poddasze nieużytkowe, część piwnic, garaże stanowiące osobną i niezależna część z dwoma osobnymi wejściami na kondygnacje podziemne oraz jednym do piwnic, garaże dostępne z dziedzińca. Lokale nadają się na hotel/hostel, a cześć na mieszkania. Poddasze do adaptacji.

Budynek kamienicy o tradycyjnej konstrukcji murowanej posadowiony jest w zabudowie zwartej. Obiekt składa się z części frontowej, dwóch oficyn bocznych i jednej tylnej co daje w sumie cztery kondygnacje naziemne (parter, 2 piętra oraz poddasze nieużytkowe oraz 2 podziemne (piwnice na poziomie -1 oraz -0,5) oraz dziedziniec wraz z wejściem do niego. Do nieruchomości doprowadzone jest pełne uzbrojenie (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna). Ogrzewanie budynku realizowane jest poprzez własny gazowy kocioł zlokalizowany na poddaszu budynku. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w ścisłym centrum Krakowa, bezpośrednio przy ul. Brackiej, w odległości około 150m od Rynku Głównego. Leży w obrębie układu urbanistycznego Miasta Krakowa w granicach Plant, wpisanego do rejestru zabytków oraz na listę Światowego  Dziedzictwa UNESCO. Figuruje również w rejestrze zabytków oraz w gminnej ewidencji zabytków.

Działka nr 394 podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Miasto zatwierdzonego uchwałą nr XII/131/11 Rady Miasta Krakowa z 13.04.2011r. i  zgodnie z nim znajduje się w Terenach Zabudowy Mieszkaniowej z Usługami.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomość odbędzie się za kilka miesięcy na zasadach przetargu nieograniczonego.