Facebook Linkedin

Oferta sprzedaży nieruchomości z halą produkcyjną i zapleczem biurowym w Skarżysku-Kamiennej

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon

Szczegółowe informacje:

Telefon + 48 661 691 707 Email gkowalczyk@operatorarp.pl

Kontakt do zarządcy nieruchomości: tel. +48 691 791 335, e-mail: sbura@operatorarp.pl

 

Nieruchomość położona jest w miejscowości Skarżysko-Kamienna na działkach o łącznej powierzchni 0,6689 ha, będących w użytkowaniu wieczystym do dnia 5.12.2089r. i zlokalizowana w Skarżyskiej Strefie Gospodarczej, bezpośrednio przy gminnej drodze asfaltowej, jaką jest ulica Mościckiego. Składa się z działek: nr 1/311 i 1/303 objętej KW nr KI1R/00019743/8 oraz działki nr 1/309 objętej KW nr KI1R/00027171/6.

Na działce 1/303 posadowiony jest budynek produkcyjno-biurowy (powierzchni użytkowa – 3439,03 m², powierzchnia zabudowy 3194,80 m², kubatura 20054,00 m³). Części produkcyjna to hala jednokondygnacyjna wykonana z prefabrykowanych ram żelbetowych, w układzie dwunawowym. Ściany zewnętrzne stanowią pasma oświetleniowe rozdzielone prefabrykowanymi belkami podokiennymi lub wypełnieniami murowanymi z cegły silikatowej, Przez środek hali przechodzi ściana działowa wykonana z płyty warstwowej o konstrukcji stalowej, pozostałe ścianki wewnętrzne wymurowane są z cegły lub stanowią je konstrukcje w postaci stolarki stalowej wypełnionej szkłem. Przykrycie hali wykonano z prefabrykowanych płyt żelbetowych pokrytej papą.

Część socjalna-bytowa połączona jest z częścią produkcyjną na poziomie parteru. Jest to obiekt trzykondygnacyjny (piwnica, parter oraz I piętro) wykonany w technologii mieszanej; murowano-prefabrykowanej. Ściany zewnętrzne wykonane są z cegły a konstrukcje budynku tworzy układ prefabrykowanych słupów i rygli żelbetowych. Przykrycie podobnie, jak w hali tworzą płyty żelbetowe pokryte papą. Budynek oraz hala przeszły w latach 2015-16 remont.

Oprócz budynku produkcyjno-biurowego na nieruchomości znajdują się jeszcze drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe i place gruntowe utwardzone.

Budynek i teren zewnętrzny cały czas użytkowany i utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Obecnie jest wynajmowany w 90% zapewniając stabilny przychód. W przeciągu kilku miesięcy nieruchomość zostanie ogłoszona na sprzedaż w formie przetargu nieograniczonego.

Cena 8 mln zł netto.