Facebook Linkedin

Sprzedaż nieruchomości – Kompleks nr 19 w Częstochowie, ul. Korfantego, 31,2510 ha

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon

Szczegółowe informacje:

Telefon + 48 601 945 839 Email lmieszkienas@operatorarp.pl

Spółka Operator ARP oferuje nieruchomość gruntowa położona w Częstochowie w rejonie ulicy Korfantego stanowiącą prawo użytkowania:

 

– działki nr 2/553 obręb 302 o powierzchni 7,2706 ha; P,U – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej, ZP – tereny zieleni

– działki nr 2/429 obręb 302 o powierzchni 5,0508 ha; P,U – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej, ZP – tereny zieleni

– działki nr 2/554 obręb 302 o powierzchni 0,5376 ha; P,U – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej

– działki nr 38/1 obręb 302 o powierzchni 0,1248 ha; P,U – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej

– działki nr 37 obręb 302 o powierzchni 2,4708 ha; P,U – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej

– działki nr 2/703 obręb 302 o powierzchni 5,6512 ha; P,U – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej, ZP – tereny zieleni;

– działki nr 2/551 obręb 302 o powierzchni 0,2208 ha; P,U – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej

– działki nr 2/341 obręb 302 o powierzchni 1,2172 ha; P,U – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej

– działki nr 2/435 obręb 302 o powierzchni 0,1838 ha; ZI, ZP – tereny zieleni

– działki nr 2/291 obręb 302 o powierzchni 0,1201 ha; D, K – tereny komunikacji

– działki nr 2/394 obręb 302 o powierzchni 0,1495 ha; ZU, ZP – tereny zieleni

– działki nr 2/410 obręb 302 o powierzchni 2,2451 ha; ZU, ZP – tereny zieleni

– działki nr 2/407 obręb 302 o powierzchni 2,0724 ha; ZU, ZP – tereny zieleni

– działki nr 2/404 obręb 302 o powierzchni 1,8884 ha; ZU, ZP – tereny zieleni

– działki nr 2/396 obręb 302 o powierzchni 2,0263 ha; ZU, ZP – tereny zieleni

– działki nr 2/412 obręb 302 o powierzchni 0,0213 ha; ZU, ZP – tereny zieleni

Łączna powierzchnia nieruchomości stanowiącej ww. działki: 31,2510 ha

 

Na terenie nieruchomości obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Kucelin Łąki w Częstochowie.
Uchwała Nr 883/LXVI/02 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 sierpnia 2002 roku.

  • Pośredni dostęp do drogi publicznej, tj. ulicy Korfantego.