Facebook Linkedin

Sprzedaż nieruchomości – Częstochowa, ul. Bojemskiego 0,7450 ha

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon

Szczegółowe informacje:

Telefon + 48 601 945 839 Email lmieszkienas@operatorarp.pl

Spółka Operator ARP oferuje nieruchomość gruntowa położona w Częstochowie przy ul. Bojemskiego stanowiącą:

– Prawo użytkowania wieczystego działki nr 2/673 obręb 302 o powierzchni 0,0960 ha;

– Prawo użytkowania wieczystego działki nr 2/675 obręb 302 o powierzchni 0,0258 ha;

– Prawo użytkowania wieczystego działki nr 2/606 obręb 302 o powierzchni 0,0901 ha;

– Prawo użytkowania wieczystego działki nr 2/530 obręb 302 o powierzchni 0,5331 ha.

Łączna powierzchnia nieruchomości stanowiącej ww. działki: 0,7450 ha

 

Na terenie obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy.

Uchwała nr 960/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r.

Przeznaczenie terenu – P3, P – Tereny zabudowy produkcyjnej
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa;

 

  • Nieruchomość gruntowa posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, tj. ulicy Bojemskiego;
  • Uzbrojenie (prąd, woda, kanalizacja) położone w bezpośrednim sąsiedztwie (ulica Bojemskiego);
  • Bezpośredni dostęp do gazów technicznych (estakada napowietrzna przebiegająca wzdłuż ulicy Bojemskiego.